Nó mới ở quê lên Hà Nội đi học. Dù ở quê nhưng nó học giỏi lắm, Nó tốt nghiệp đại học với số điểm thứ 3 toàn trường. Nhưng mà cũng không ai chú ý tới