Để sử dụng xe lâu bền và ổn định, bạn cần lưu ý những thực hiện những công việc sau: 1. Cần kiểm tra nước làm mát của hệ thống tản nhiệt Tùy vào điều kiện thời