Tuổi thọ và khả năng vận hành xe điện mượt hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách sạc. Thực tế, ít người nắm vững kiến thức này nên quá trình sử dụng chưa đúng yêu cầu.