“Cauldron” MINI, chế tạo Ford lộn ngược, ép Porsche vào một chiếc xe tải … quá nhiều ý tưởng bán tải được thực hiện trên cơ sở những mẫu xe chỉ có tên khiến nhiều người ngưỡng