Bạn đang có ý định kinh doanh xe tải. Tuy nhiên, bạn còn gặp khó khăn vì chưa có kinh nghiệm nên lo sợ rủi ro có thể xảy ra. Thực tế cho thấy, việc kinh doanh