Nếu bạn cần tối đa hóa không gian trong kho, gấp đôi sâu có vẻ là một lựa chọn tốt, nhưng làm thế nào để bạn biết nếu nó có thể hoạt động trong thực tế? Mô phỏng