Hồ hộp, lo lắng là những câu trả lời chung của các bạn du học sinh khi chuẩn bị sang du học tại đât snuowsc “lá phong đỏ”.Việt Nam và Canada là hai môi trường sống và