Máy xay vắt sữa đậu nành công nghiệp Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, nên nhịp sống có phần rất năng động so với một số nền kinh tế khác. Do đó, số người