Năm 2019, thị trường ô tô Việt Nam có nhiều biến động, có thể nói là một bức tranh muôn màu có cả màu sáng và màu tối. Có rất nhiều dòng xe ô tô ra đời