Hai chiếc Arceau và Slim d’Hermes trở thành một sân khấu cho nghệ thuật thu nhỏ với chất liệu da, phô bày kĩ thuật chế tác da tinh xảo của Hermes Trên mặt số hoàn hảo chỉ