Nhiều anh em đã được tặng một chiếc Casio Lineage và không biết phải chỉnh giờ ra sao vì sản phẩm này cũng không hề thông dụng. Đọc được những chia sẻ và thắc mắc của anh