Các bộ phận xe ô tô cần được kiểm tra thường xuyên và thay thế, sửa chữa Thay nhớt và kiểm tra lọc nhớt Công việc này khá đơn giản, thợ sửa xe nâng xe lên và