Tình hình kinh tế của năm nay hiện không quá tốt, vì vậy nhiều người có dự định chăm sóc xe tại gia đình để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên nếu không biết cách bảo dưỡng