Ô tô là tài sản có giá trị cao đối với nhiều gia đình. Nhiều chiếc xe ô tô có giá bằng cả một ngôi nhà. Vậy nên, bảo dưỡng ô tô mới mua là rất cần