Sau khi mua được xế hộp riêng cho mình, bạn cần giữ gìn và bảo dưỡng thường xuyên tránh để hao mòn hoặc hỏng hóc không xử lý kịp. Ví dụ như thay hộp dầu, nước làm